Dan slovenske hrane 2018

Danes, na tretji petek v novembru, to je 16.  november, smo v šoli in vrtcu OŠ Košana obeležili Dan slovenske hrane, katerega osrednji dogodek je Tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz živil lokalnega izvora oz. ekoloških živil. S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Privoščili smo si BIO pirin polnozrnat kruh, maslo, med, mleko ter jabolka, skupaj s predstavniki čebelarskega društva Pivka. Vsa živila so bila pridelana v Sloveniji. Tudi sicer si preko šolskega leta večkrat privoščimo zajtrk z omenjenimi živili, in vsakokrat otrokom zelo tekne. Danes so ta slastna živila, ki jih je prispevalo Čebelarsko društvo Pivka, Kmetija Štefetovi iz Petelinj, Kmetija pri Zajčevih iz Gornje Košane,  ter pridne roke kuharice naše šole.  Tudi letos smo vsi, od 1. do 9. razreda je ob 10. uri zapeli Slakovo pesem Čebelar.

(Visited 29 times, 1 visits today)