Predstavitev vrtca

Vrtec Košana je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Pivka in je del Osnovne šole Košana. Najvišji organ vrtca je Svet šole, predstavniki staršev otrok iz vrtca delujejo v Svetu staršev osnovne šole.
Telefonska številka vrtca: +386(0)5/72 18 396

Svetovalna služba: dr. Lina Faletič

Pomočnica ravnateljice za vrtec: dr. Lina Faletič

Telefonska številka: +386(0)5/72 18 398

URNIK VRTCA

Vrtec Košana je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka.

Obratovalni čas vrtca traja 10 ur in 15 minut, od 5.45 do 16.00.

Delo z otroki poteka v štirih oddelkih.

V času prihajanja otrok v vrtec (med 5.45 in 8.00) ter v času odhajanja iz vrtca (med 14.30 in 16.00), so otroci vseh oddelkov lahko združeni v eno ali dve skupini. Ravno tako so otroci združeni v manj skupin v času šolskih in poletnih počitnic.

Celoletni projekti našega vrtca
  • Zlati in Mali sonček
  • Zdravje v vrtcu
  • Simbioza vrtec
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA:
 

 

(Visited 1.973 times, 1 visits today)