Razpoložljiva mesta po skupinah

SKUPINE v šolskem letu 2021/2022 Strokovne delavke Št. zasedenih mest Prosta mesta Čakalna doba

COFKI

Heterogeni oddelek  1. starostnega obdobja

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Sara Milavec Lee Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:  Vanja Kontelj 12 0  

ŽOGICE

Heterogeni oddelek 1. starostnega obdobja

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Tina Hrabar Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Stanislava Pangerc 12 0  

GUMBKI

Kombinirani oddelek

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Margareta Ludvik Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:  Petra Valenčič Likar 15 4*  

KAMENČKI

Heterogeni oddelek  2. starostnega obdobja

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Lara Kovač Trbižan Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Tanja Fidelj 18 1  
           

*0 mest za 1. starostno obdobje, 4 mesta za 2. starostno obdobje

Pokrivanje sočasnosti: Stanislava Pangerc

Informacije glede vpisa:

Lina Faletič, svetovalna služba

Lina Faletič, pomočnica ravnateljice za vrtec

Tel.: 05 72 18 398 (svetovalna služba); 05 72 18 390 (tajništvo)

(Visited 1.936 times, 1 visits today)