Razpoložljiva mesta po skupinah

SKUPINE v šolskem letu 2021/2022 Strokovne delavke Št. zasedenih mest Prosta mesta Čakalna doba

COFKI

Heterogeni oddelek  1. starostnega obdobja

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Tina Mahnič Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:  Vanja Kontelj 8 4

ŽOGICE

Polovični heterogeni oddelek 1. starostnega obdobja

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Tina Hrabar 6 1

GUMBKI

Kombinirani oddelek

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Margareta Ludvik Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:  Petra Valenčič Likar 13 6*

KAMENČKI

Heterogeni oddelek  2. starostnega obdobja

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Lara Kovač Trbižan Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Tanja Fidelj 18 1

*2 mesti za 1. starostno obdobje, 4 mesta za 2. starostno obdobje

Pokrivanje sočasnosti: Stanislava Pangerc

Informacije glede vpisa:

Lina Faletič, svetovalna služba (nadomešča jo Mara Milič)

Tina Hrabar, pomočnica ravnateljice za vrtec

Tel.: 05 72 18 398 (svetovalna služba); 05 72 18 390 (tajništvo)

(Visited 1.700 times, 1 visits today)