Mesečni arhiv: november 2018

Žabice na snegu

Danes smo žabice regale na snegu….

Pod medvedovim dežnikom

V skupini Žirafice smo spoznali pravljico »Pod medvedovim dežnikom«. Vsebino smo utrdili z dramatizacijo in nato izvajali različne dejavnosti na to temo. Naučili smo se pesmico o dežku, jo spremljali z ropotuljicami, razvrščali smo dežne kapljice po velikosti, in kapljice ponazarjali tudi s prstki. Izdelali smo lepljenko – medved, izvedli tudi gibalno urico na to temo…

Otroci so vsebino z zanimanjem spremljali in se vživeli v literarne junake.

Dan slovenske hrane 2018

Danes, na tretji petek v novembru, to je 16.  november, smo v šoli in vrtcu OŠ Košana obeležili Dan slovenske hrane, katerega osrednji dogodek je Tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz živil lokalnega izvora oz. ekoloških živil. S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Privoščili smo si BIO pirin polnozrnat kruh, maslo, med, mleko ter jabolka, skupaj s predstavniki čebelarskega društva Pivka. Vsa živila so bila pridelana v Sloveniji. Tudi sicer si preko šolskega leta večkrat privoščimo zajtrk z omenjenimi živili, in vsakokrat otrokom zelo tekne. Danes so ta slastna živila, ki jih je prispevalo Čebelarsko društvo Pivka, Kmetija Štefetovi iz Petelinj, Kmetija pri Zajčevih iz Gornje Košane,  ter pridne roke kuharice naše šole.  Tudi letos smo vsi, od 1. do 9. razreda je ob 10. uri zapeli Slakovo pesem Čebelar.

Mesec šolskih knjižnic – oktober 2018

Na Osnovni šoli Košana smo praznovali mesec šolskih knjižnic v prijetnem vzdušju. V dveh tednih so knjižnico obiskale vse skupine šole: vseh devet oddelkov šole in štiri skupine vrtca. Z najmlajšimi smo prebrali pravljico, kaj zapeli in zaplesali. Pogovarjali smo se o knjižnici, knjigah in naravi, ki se je obarvala v jesenske barve. S prvošolci smo prebrali knjigo Šola ni zame Cvetke Sokolov in se spraševali, ali je šola res tako »bedna«. Zgodbo so učenci ilustrirali. Drugošolci so poslušali pravljico Lev v knjižnici avtorja (Knudsen, Michelle). Ob pogovoru so ponovili, kaj smemo in česa ne v knjižnici. Za domačo nalogo so narisali leva v knjižnici. Tretješolci že veliko vedno in razumejo, pri pouku so začeli spoznavati kmetijo, zato smo si v knjižnici ogledali police z izobraževalnimi knjigami. Izbrali smo nekaj knjig o kmetiji, živalih na kmetiji, opravilih in stavbah. Narisali so nekaj oseb, živali in vozil na kmetiji, nato smo skupaj izdelali plakat. Četrtošolci zelo radi ustvarjajo, zato smo v sodelovanju učiteljico izdelovali knjižne kazalke. Porisane so bile z obeh strani in na nekaterih so bile napisane zanimive misli. Z učenci petega razreda smo se pogovarjali o ilustracijah v knjigah, razmišljali smo o pomembnosti platnice pri izbiri knjige za branje. Tako so izdelali nove platnice za njim znane knjige. Šestošolci veliko berejo, zato so v knjižnici pripovedovali o svojih najljubših knjižnih junakih. Te opise so doma tudi zapisali in ilustrirali. Sedmošolci so se izkazali pri pisanju likovnih pesmi; carmina figuratum – in uživali so pri tem. Z osmošolci je v knjižnici tekel pogovor o branju, če radi berejo, zakaj da, zakaj ne. Razmišljali pa smo tudi o branju nekoč in danes. Svoje starše so povprašali, kaj so kot mladostniki radi brali in v računalniški učilnici pripravili zanimive sezname. Tudi devetošolci so v knjižnici uporabljali računalnike. Z različnimi spletnimi orodji so izdelovali oblačke iz ključnih besed. Ob tem so se zelo zabavali. Naredili pa smo tudi razstavo fotografij z naslovom: “Kje pa ti najraje bereš?”

Vsi skupaj pa smo se lotili velike pobarvanke, bralne mandale v obliki sove – simbola učenosti. Mandala visi pred knjižnico in vsak učenec, ki prebere knjigo, pobarva en delček mandale. Upamo, da jo bomo kmalu dokončali. Ugotovili pa smo, da se je izposoja glede na isto obdobje lani povečala za deset odstotkov. Naključje?!

Vse izdelke in fotografije smo razstavili pred knjižnico.

Vsi skupaj pa smo se strinjali, da imamo radi šolsko knjižnico!

Katja Čekada, knjižničarka