Mravljice in gibanje

Vsi vemo, da je gibanje za otroka primarna potreba, in prav zato temu pri Mravljicah posvečamo veliko pozornost. Celo leto smo skrbno opravljali različne gibalne naloge v sklopu MALEGA SONČKA. Za vsako opravljeno nalogo smo si prislužili nalepko in ob zaključku še diplomo.
V mesecu maju pa smo gibalne naloge še malce nadgradili. Priključili smo se nacionalnemu projektu SIMBIOZA GIBA in vsak teden zvesto opravljali različne giba izzive, ki smo jih prejeli od vodij projekta. Malce nam je ponagajalo vreme, a smo z nekaj dobre volje in usklajevanja vse naloge uspešno opravili. Nekatere giba izzive smo malce nadgradili, druge prilagodili in se pri tem res dobro imeli.

Mravljice in giba izziv (1)

(Visited 25 times, 1 visits today)