Pevski zbor vrtca Košana na festivalu MIŠ-MAŠ v Pivki

Pevski zbor Vrtec Košana se je v petek, 15. februarja 2019, ob 17. uri, udeležil festivala MIŠ MAŠ, ki je potekal v avli Osnovne šole Pivka. Festivala so se udeležili vsi okoliški vrtci in sicer Ilirska Bistrica, Postojna, Knežak ter seveda glavni organizatorji vrtec Pivka.

Zborček je odpel dve pesmici: Medvedja šola in ljudsko pesem z naslovom Vremenska poročila. Za svoj naslov so bili iz strani publike zelo pohvaljeni.

Zborček enkrat tedensko obiskuje 21 nadobudnih pevcev, ki svoje glasove vestno, tako linearno kot sozvočno, razvijajo. Pevci se vaj redno udeležujejo, že v tako zgodnjih letih so razporejeni v zborovsko postavitev in se poleg petja učijo pevskih postavitev, upevalnih vaj, pravilne pevske drže, urijo koncentracijo, poslušanje in postajajo bolj dovzetni za dodatna navodila.

Vso to znanje mali pevci osvajajo skozi igro, pa tudi skozi strogo držo samega pevovodje.

Vse pevce pohvalim za njihov nastop, še najbolj sem ponosna, da so stali na odru brez »osrednje jakosti«, saj sem sama sedela daleč stran, za klavirjem.

Pevci so po dogovoru izpeljali vse tako, kot je bilo potrebno in dokazali so, da so v kratkem času osvojili stopnico znanja, ki vodi navzgor.

vodja zbora Florijana Žnidaršič

(Visited 51 times, 1 visits today)