Predstavitev vrtca

Vrtec Košana je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Pivka in je del Osnovne šole Košana. Najvišji organ vrtca je Svet šole, predstavniki staršev otrok iz vrtca delujejo v Svetu staršev osnovne šole.
Telefonska številka vrtca: +386(0)5/72 18 396

Svetovalna služba: Lina Faletič

Pomočnica ravnateljice vrtca: Lina Faletič

Telefonska številka: +386(0)5/72 18 398

URNIK VRTCA

Vrtec Košana je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka.

Obratovalni čas vrtca traja 10 ur in 15 minut, od 5.45 do 16.00.

Delo z otroki poteka v treh oddelkih.

V času prihajanja otrok v vrtec (med 5.45 in 8.00) ter v času odhajanja iz vrtca (med 14.30 in 16.00), so otroci vseh oddelkov lahko združeni v eno ali dve skupini. Ravno tako so otroci združeni v manj skupin v času šolskih in poletnih počitnic.

MALI RADOVEDNEŽ – celoletni projekt našega vrtca
Celoletni projekt bo vključeval naslednja tri področja:

  • mali radovednež in turizem,
  • mali radovednež se igra v naravi
  • mali radovednež telovadi.
INTERESNE DEJAVNOSTI V VRTCU

Zmajčkova telovadba – ponedeljek od 14:45 do 15:45

Pevski zbor – sreda od 15:00 do 15:30

Angleščina za najmlajše – četrtek od 15:15 do 15:45

 

(Visited 694 times, 1 visits today)